Universiteit Twente

DIÉS presentatie

Universiteit Twente richt zich op interdisciplinair onderzoek met betrekking tot verschillende thema’s die een grote economische en maatschappelijke potentie hebben. Global challenges worden hierbij gekoppeld aan de competenties die de UT bezit op onderzoeksgebied. “Improving healthcare by personalized technologies”, “creating intelligent manufacturing systems”, “shaping our world with smart materials”, “engineering our digital society” en “engineering for a resilient world”.

Tijdens de jaarlijkse viering van het bestaan van Universiteit Twente, de zogenaamde Diès Natalis, werden deze thema’s geïntroduceerd.

Deze animatie laat zien waar de competenties van de Universiteit van Twente liggen in combinatie met de vijf profilerende onderzoeksterreinen.

YEAR
  • 2018

Want to see more MADness?